Skolbibliotek

Antal: 1

  • Bibliotek

    Biblioteket skall användas som ett pedagogiskt redskap i skolan. Här vill vi  ge eleverna tillgång till ett allsidigt urval av låneböcker. Vi arbetar för att främja elevernas läs- och skrivkunnighet samt stödja dem i sitt eget lärande.

    Kategorier: