Skolwebb

Antal: 1

  • Skolplattformen

    Kungsholmens grundskola ligger långt fram inom digitalisering i skolan. Det gäller både i undervisningen och i kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare och personal. En viktig del av detta är Skolplattformen.

     

    Kategorier: