Till innehåll på sidan

Skolplattformen

Kungsholmens grundskola ligger långt fram inom digitalisering i skolan. Det gäller både i undervisningen och i kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare och personal. En viktig del av detta är Skolplattformen.

 

Det främsta syftet med en gemensam Skolplattform och nya verksamhetssystem är att öka likvärdigheten mellan barn och elever i stadens pedagogiska verksamheter och att underlätta för pedagoger i det dagliga arbetet.

 

Skolplattformen uppfyller fyra effektmål:

 1. Individuell anpassning för barnet/eleven

Individuell anpassning för barnet/eleven genom ökade möjligheter till en samlad bild av individens behov och situation. Det blir enklare att planera verksamheten utifrån barnens och elevernas behov. 

 
2. Ökad delaktighet

Ökad delaktighet för vårdnadshavare och elever. Eleven får möjlighet att kommentera och föra en dialog med pedagogen, till exempel om en bedömning av en uppgift eller planering framåt. 

 
3. Mobila arbetssätt

Mobila arbetssätt möjliggörs för både elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum samt utifrån ett individanpassat arbetssätt. Med ett mobilt arbetssätt har pedagogen möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter i samband med att behovet uppstår. 

 
4. Effektivt it-stöd genom färre manuella rutiner

Med skolplattformen får pedagogen verktyg som stödjer kollegialt lärande kring både pedagogiska material, planering och dokumentation.

Logga in på skolplattformen via länken nedan

https://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/

Dela:
Kategorier: