Se eleven här och nu!

Kungsholmens grundskola har stor erfarenhet av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd – och pedagogerna upplever att de har blivit bättre på att se varje elev i klassen utifrån vars och ens individuella behov skriver tidningen LÄRA Stockholm #1 2015.

Livia, åtta år, går i första klass och läser efter grundsärskolans läroplan. Hon har sina egna tydliga och konkreta mål med undervisningen och jobbar då delvis på egen hand och ibland med stöd från sin inkluderingspedagog Frida Paulsson.

Kungsholmens grundskola har stor erfarenhet av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i vanliga grundskoleklasser, alltså inte i grundsärskoleklasser.
Här har man utvecklat ett sätt att arbeta som andra skolor, som inte är så vana, kan lära sig mycket av.
– Det handlar i botten om tydliggörande pedagogik, förklarar Livias lärare Sofia Malmqvist, som tidigare varit lärare för elever med särskilda behov.

Ibland delas klassen in i grupper efter hur motiverade alla elever är och hur väl de presterar, och då har Livia en naturlig plats i en av grupperna.
– Även den övriga klassen tycker om att de ibland får arbeta i grupper på det här sättet. Då kan de hjälpa och stödja varandra när de befinner sig ungefär lika långt fram i lärandet, säger Sofia Malmqvist som upplever att hon blivit duktigare på att se varje individ i klassen när det är så viktigt att se Livia och hennes utveckling.

Dela: