Skolledning

Rektor Guido Pillola

Biträdande rektor Roxanna Rosius är ansvarig för årskurs F-1, gsk och fritids f-1

Biträdande rektor Ingrid Gestblom är ansvarig för årskurs 2-3, samt fritids åk 2-3

Biträdande rektor Wilhelmina Walentin är ansvarig för årskurs 4-6 och Fritidsklubben

Biträdande rektor Magnus Olsson är ansvarig för årskurs 7-9

Biträdande rektor Joakim Nordström Ribbing

Biträdande rektor Lotta Rosenberg

Administrativ chef Anna Goliat är ansvarig för administration, kök och lokaler

Antal: 8