Skolledning

Rektor Guido Pillola

Biträdande rektor Roxanna Rosius är ansvarig för årskurs 4-6, samt grundsärskolan

Biträdande rektor Ingrid Gestblom är ansvarig för årskurs f-3, samt fritids åk 2-3

Biträdande rektor Michael Saphir är ansvarig för årskurs f-3, samt fritids åk 2-3

Biträdande rektor Magnus Olsson är ansvarig för årskurs 7-9

Biträdande rektor Joakim Nordström Ribbing

Administrativ chef Anna Goliat är ansvarig för administration, kök och lokaler

Antal: 7