Till innehåll på sidan

Skolledning

Rektor Guido Pillola

Biträdande rektor Roxanna Rosius är ansvarig för årskurs 4-6, samt grundsärskolan

Biträdande rektor Ingrid Gestblom är ansvarig för årskurs f-3, fritidshem och klubben

Biträdande rektor Michael Saphir är ansvarig för årskurs 7-9

Biträdande rektor Magnus Olsson är ansvarig för årskurs f-3, samt fritidshem och klubben 

Administrativ chef Ricardo Khan är ansvarig för administration, kök och lokaler