Elevhälsoteamet

Kria Westroth, skolsköterska åk F-5
Anita Juvonen, skolsköterska åk 6-9
Örjan Johannesson, skolläkare

Lars Hörnkvist, kurator åk F-9
Mathilda Enghage, skolpsykolog åk F-9. Mathilda är på skolan på måndagar, torsdagar och varannan fredag.

Marina Ljung, specialpedagog åk F-6
Kajsa Gustafson, specialpedagog åk F-6
Eva Hållberg, specialpedagog åk 7-9
Pernilla Lundenmark, språkutvecklingspedagog åk 7-9