Elevhälsoteamet

Kria Lager, skolsköterska F-3 och grundsärskolan

Anita Juvonen, skolsköterska 4-9 och grundsärskolan

Örjan Johannesson, skolläkare

Monica Marklund, kurator åk F-9

Sophie Svart, kurator åk F-9

Marina Ljung, specialpedagog åk F-6

Eva Hållberg, specialpedagog åk 7-9

Pernilla Lundenmark, språkutvecklingspedagog åk 7-9