Pernilla ansvarar för språkutvecklande undervisning på Kungsholmens grundskola

Pernilla Lundenmark är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska samt förstelärare med inriktning mot språkutvecklande arbetssätt på Kungsholmens grundskola. För henne är möjligheten att arbeta ämnesöverskridande med språkutveckling en spännande karriärväg.

– Kungsholmens grundskola är en F–9-skola med drygt 900 elever. Jag arbetar i huvudsak med årskurserna 6–9. Som förstelärare i språkutvecklande arbetssätt har jag ansvar för att synliggöra, bekräfta och utveckla de arbetssätt som tillämpas här. Jag fungerar också som en språkutvecklingsresurs för hela skolan, berättar Pernilla Lundenmark.
Pernilla jobbade tidigare under många år i Norra Botkyrka, de sista åren som förstelärare i språkutvecklande arbetssätt. Den erfarenheten har hon med sig i sitt arbete i Stockholms stad.
– Att arbeta i en stor organisation som i Stockholms stad, ger mig tillfälle att fördjupa mitt arbete inom språkutveckling och dra nytta av mina tidigare erfarenheter. Jag utvecklas som lärare och inspireras av utmaningar som att vara med om att utveckla skolans verksamhet och att leda kollegial ämnesutveckling, säger hon.

Handledare för Läslyftet
– Arbetsklimatet präglas i hög grad av öppenhet, nyfikenhet och kollegialt lärande. Här är jag alltid välkommen i andra lärares klassrum för att hjälpa till med att utveckla undervisningen och ge stöd och skapa innehåll för det kollegiala lärandet, frågor som berör Läslyftet och ett språkutvecklande arbetssätt, säger Pernilla Lundenmark.
– En central del i Läslyftet är ju att ta vara på kollegors erfarenheter; diskutera, analysera och reflektera över didaktiska frågor och sin egen och andras undervisning. Därigenom kan vi åstadkomma den dynamik som mötet mellan lärare, och mellan lärare och elever, skapar. Det utvecklar en jämlik och hållbar skola, säger hon.

Texten är från lärarkarriär.se

Dela:
Kategorier: