Vi satsar på våra elever och personal!

Kungsholmens grundskola 7-9 arbetar med Growth mindset som är baserad på professor Carol Dwecks forskning.

Föräldrarådet 7-9 introducerade No Limits som inspirationskälla för detta arbete och vi har bokat ett upplägg om Growth mind med föreläsning för elever och personal samt workshop för personal. Vi har förmånen att få den väletablerade Per Lange och Peder Burenstam Linder från No Limits camp som leder och håller i denna insats.

Syfte med Growth mindset:

- förstå att intelligens och grundläggande förmågor kan utvecklas genom engagemang, träning och hårt arbete
- få motivation och nyfikenhet till lärande
- börja se på klasskompisar/medmänniskor/kollegor som resurser och inte konkurrenter
- få en ny inställning till misslyckanden och motgångar
- skapa en trygg och kompetent grupp där varje individ blir sedd och hörd. ”Vi gör varandra bra”

Mål med insatsen:

- öka motivationen och lärlusten hos eleverna samt att de ska våga tro på sig själva och känna sig trygga.
- eleverna tar större ansvar för sin studiesituation och skolgång samt att eleverna ska bli medvetna om vad som krävs för att nå så långt som möjligt i sin sociala- och kunskapsutveckling.
- eleverna har ett mer jämställt resultat genom att medvetandegöra och träna på vilka förmågor som krävs för högre måluppfyllelse.

Se vad vi gör på KG 7-9!

Dela: