Livekonsert under musiklektion

KG 6-9:s musiklärare Lisa Backhans har i ett samarbete med Kungliga Musikhögskolans lärare arrangerat ett musikaliskt möte mellan skolans elever och musikstudenter på KMH. Under vecka 41 kommer fyra band att ge tio konserter i aulan för elever som har musikundervisning tisd, onsd och torsd.

Samarbetet med KMH har pågått i 3 år, det håller en hög musikalisk kvalitet och skolans elever har visat stor uppskattning under och efter konserterna.
KMH:s lärare har gett musikstudenterna i uppgift är att skapa en 45 minuter lång konsert kopplat till nutida musikhistoria och hålla en röd tråd genom hela programmet. Efter konserten svarar studenterna på elevernas frågor som rör musikämnet, studier och yrkesval.  

Dela: