Kungsholmens grundskolas lektionsstruktur

Genom Kungsholmens grundskolas lektionsstruktur får eleverna:

  • veta kunskaper de ska utveckla i ämnet och på lektionen/lektionerna samt få återkoppling
  • tydligt veta vad de ska göra och arbeta med på lektionen
  • påverka sin egen kunskapsutveckling eftersom de vet vilka kunskaper de ska utveckla på lektionen/lektionerna

Ta del av lektionsstrukturen nedan.

Dela: