IT i skolan

Kungsholmens grundskola har hög täthet av digitala enheter

Årskurs F iPads 1:3

Årskurs 1-3 iPads 1:2

Årskurs 4-8 Dator 1:2

Årskurs 9 Dator 1:1

Vi arbetar kontinuerligt med fortbildning av personal inom IT

 

Dela: