Till innehåll på sidan

Grundsärskola

I våra grundsärskoleklasser finns medarbetare med kunskap och kompetens inom NPF – neuropsykiatriska funktionshinder, arbetssättet är beteendeinriktat vilket förutsätter struktur, kontinuitet och konkretion för att tillgängliggöra undervisningen för den enskilde eleven.

Vi arbetar med AKK – alternativ kompletterande kommunikation, utifrån den enskilde eleven och använder Ipad, smartboard, activeboard, seriesamtal, sociala berättelser och stödtecken samt teckenspråk i vårt arbete.

Vi har hög personaltäthet för att säkerställa den enskilde elevens inlärning. Undervisningen sker dels i grupp och dels individuellt.

Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning och utvärdering av elevens IUP, och i de fall som eleven kan tillgodogöra sig undervisning i grundskoleklass, så formuleras en inkluderingsplan.

Vi erbjuder egen fritidsverksamhet för våra elever:

- för elever i förskoleklass till år 6, grundsärsklassens fritidshem.

-  för elever i klass år 7-9, korttidstillsyn (KTT).

Inom våra fritidsverksamheter arbetar personal som också deltar i undervisningen i våra särskoleklasser.

 

För mer information kontakta:
Roxanna Rosius
Bitr. rektor grundsärskolan

Tel: 08 - 508 08 295
roxanna.rosius@stockholm.se    

Dela: