Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Välkomna till förskoleklasserna på Kungsholmens grundskola

Förskoleklassens syfte är:
• Att erbjuda en trygg miljö och övergång från förskolan, och en verksamhet som är inrättad efter barnens behov.
• Att låta förskoleklassen och skolans traditioner och arbetssätt berika varandra till utveckling och lustfyllt lärande.
• Att ha ett samarbete med lärarna i år 1-3 och fritidshemmen.

Förskoleklassen är ett obligatorium från hösten 2018.

I förskoleklassen vill vi att barnen skall få kunskap om:
• Jaguppfattning
• Begreppsbildning - Kunskap
• Språk - Kommunikation
• Social träning
• Grovmotorik
• Finmotorik
• Lek

Dela:
Kategorier: