Till innehåll på sidan

Bibliotek

Biblioteket skall användas som ett pedagogiskt redskap i skolan. Här vill vi  ge eleverna tillgång till ett allsidigt urval av låneböcker. Vi arbetar för att främja elevernas läs- och skrivkunnighet samt stödja dem i sitt eget lärande. Genom att deras läsförmåga växer, och språket utvecklas, ökar de sina möjligheter att uppnå målen i skolan, samtidigt som det leder till intresse för omvärlden och ett livslångt lärande.

Eleverna:
• får hjälp att välja böcker utifrån sina intressen och sin läsförmåga.

• får presentationer av olika böcker vilket fördjupar läslusten i ett större perspektiv.

• uppmuntras att ta del av klassiker i vårt kulturarv och får lära sig om olika författarskap.

• ges tillsammans möjlighet att prata och reflektera över det de har läst, vilket är viktigt för språkförståelsen och språkutvecklingen, samt utvecklar deras intresse för sin och andras omvärld.

 

Utlåning 

Alla biblioteksböcker är registrerade i grundskolans egen databas Welib. Med Welib kan du som är elev göra sökningar efter den litteratur du behöver med hjälp av författare, titel, ämnesord (till exempel rymden, modern konst, husdjur, ekologisk odling etcetera.) eller namnet på den person som du vill veta mer om. 

Du kan som tidigare söka i Welib i biblioteket men kan nu också komma åt Welib via internet. http://skolbiblioteket.stockholm.se/#/ Du loggar in med ditt lånekortsnummer eller ditt personnummer samt din PIN-kod. Du kan aven låna om och reservera böcker om du angett kontaktuppgifter (e-postadress eller mobiltelefonnummer) till biblioteket. 

I självbetjäningen på biblioteksdatorn kan du på ett enkelt sätt låna och återlämna böcker. Du lånar böcker med hjälp av ditt eget lånekort eller ditt personnummer. Korten delas ut till alla nya elever i skolan. Lånetiden är 4 veckor. 

Dela:
Kategorier: