Bibliotek

Biblioteket skall användas som ett pedagogiskt redskap i skolan. Här vill vi  ge eleverna tillgång till ett allsidigt urval av låneböcker. Vi arbetar för att främja elevernas läs- och skrivkunnighet samt stödja dem i sitt eget lärande. Genom att deras läsförmåga växer och språket utvecklas ökar de sina möjligheter att uppnå målen i skolan samtidigt som det leder till intresse för omvärlden och ett livslångt lärande.

Eleverna:
• får hjälp att välja böcker utifrån sina intressen och sin läsförmåga.

• får presentationer av olika böcker vilket fördjupar läslusten i ett större perspektiv.

• uppmuntras att ta del av de klassiker i vårt kulturarv och får lära sig om olika författarskap.

• ges tillsammans möjlighet att prata och reflektera över det de har läst vilket är viktigt för språkförståelsen och språkutvecklingen samt utvecklar deras intresse för sin och andras omvärld.

Dela:
Kategorier: