Start

Nyheter

Digital ledighetsansökan

Vårdnadshavare kan i Skolplattformen frånvaroanmäla sitt/sina barn, det går även att ansöka om ledighet direkt i plattformen.