Skolwebben

Vi fr.o.m. ht 2013 börja använda Skolwebben i större utsträckning.

IUP för elever fylls i här och vårdnadshavare kan även kunna följa upp sitt barns frånvaro, boka utvecklingssamtal m.m. Det går också att anmäla sitt barn frånvarande i Skolwebben.

Även veckobrev och annan viktig information publiceras här.

För att som vårdnadshavare kunna logga in i Skolwebben krävs e-legitimation. Mer info finns under relaterade dokument/länkar till höger.

Dela:
Kategorier: