Skolledning

Rektor Guido Pillola.

Bitr rektor Roxanna Rosius är ansvarig för förskoleklasser och grundsärskolan.

Bitr rektor Joakim Nordström Ribbing är ansvarig för åk 1-3.

Bitr rektor Karin Persson är ansvarig för åk 4-6 och fritidsklubben.

Bitr rektor Marion Sarmiento Aguilera är ansvarig för åk 7-9.

Skolintendent Anna-Lena Edwinson är ansvarig för administration och vaktmästeri.

Antal: 6