Skolledning

Rektor Guido Pillola.

Biträdande rektor Roxanna Rosius är ansvarig för förskoleklasser och grundsärskolan.

Biträdande rektor Karin Persson är ansvarig för lärare årskurs 1-3.

Biträdande rektor Lotta Rosenberg är ansvarig för fritidshem årskurs 1-3.

Biträdande rektor Joakim Nordström Ribbing är ansvarig för årskurs 4-6 och fritidsklubben

Biträdande rektor Marion Sarmiento Aguilera är ansvarig för årskurs 7-9.

Skolintendent Anna-Lena Edwinson är ansvarig för administration och vaktmästeri.

Antal: 7