Skolledning

Rektor Guido Pillola.

Biträdande rektor Roxanna Rosius är ansvarig för förskoleklasser, årskurs 1-3 och grundsärskolan.

Biträdande rektor Joakim Nordström Ribbing är ansvarig för årskurs 4-6 och fritidsklubben.

Biträdande rektor Lotta Rosenberg är ansvarig för årskurs 4-6.

Biträdande rektor Marion Sarmiento Aguilera är ansvarig för årskurs 7-9 och elevhälsa.

Administrativ chef Anna Goliat är ansvarig för administration och lokaler.
 

Antal: 6