Elevhälsoteamet

, skolsköterska åk F-6

, skolsköterska åk 7-9

Minotti Sen, skolläkare
Minotti träffas efter överenskommelse

Lars Hörnkvist, kurator åk F-9

Marina Ljung, specialpedagog åk F-6
Kajsa Gustafson, specialpedagog åk F-6
Eva Hållberg, specialpedagog åk 7-9
Pernilla Lundenmark, språkutvecklingspedagog åk 7-9

Mariette Svensson, SYV
Mariette är på skolan torsdagar och fredagar