Bilder från FN-temadagarna

De här bilderna är från årskurs F-6 fina arbeten.

Dela:
Kategorier: