Elevråd

En gång i månaden har vi elevråd. Elevrådet består av representanter från alla klasser.

Ansvariga för elevrådet är; Åke Hallin (åk 1-6) och Hanna Calmborg (åk 7-9).

Minnesanteckningarna från elevråden finns i skolwebben.
 

Dela:
Kategorier: