Start

Nyheter

Skolans bloggar

  • Rektorsblogg

    Här skriver rektor Elisabeth Ollas-Paulsson om vad som är aktuellt på skolan.

  • Följ KG 7-9 på Instagram!

    Följer verksamheten genom bitr rektor Marion Sarmiento på vår 7-9-enhet.

Aktuellt

Ny plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan 2017

Bildspel från informationskväll för förskoleklasser och skola 23 jan

Tecken i tiden

Intresset för att studera kinesiska växer men i Sverige finns få behöriga lärare. En av dem är Meisang Fredmark, som undervisar i kinesiska på fyra skolor i Stockholm, en av dem Kungsholmens grundskola. Målet är att skicka så många ungdomar som möjligt till universitet i Kina, berättar hon i LÄRA Stockholm #2.

Se eleven här och nu!

Kungsholmens grundskola har stor erfarenhet av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd – och pedagogerna upplever att de har blivit bättre på att se varje elev i klassen utifrån vars och ens individuella behov skriver tidningen LÄRA Stockholm #1 2015.

Kalender

  • 08:00-09:00 Föräldraråd 7-9
  • Heldag Utvecklingssamtal KG 7-9 Heldag Temadag KG 7-9
  • Heldag Påsklov
  • Heldag Påsklov

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Läxläsning åk 7-9

Läxläsning måndag-torsdag i biblioteket kl 15:00-16:15