Start

Nyheter

Tecken i tiden

Intresset för att studera kinesiska växer men i Sverige finns få behöriga lärare. En av dem är Meisang Fredmark, som undervisar i kinesiska på fyra skolor i Stockholm, en av dem Kungsholmens grundskola. Målet är att skicka så många ungdomar som möjligt till universitet i Kina, berättar hon i LÄRA Stockholm #2.

Se eleven här och nu!

Kungsholmens grundskola har stor erfarenhet av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd – och pedagogerna upplever att de har blivit bättre på att se varje elev i klassen utifrån vars och ens individuella behov skriver tidningen LÄRA Stockholm #1 2015.

Evakuering och ombyggnad

Kalender

  • Heldag Föräldramöte åk 1-5
  • 15:30-17:45 Fritidshemmen stänger 15.30 för gemensam personalkonferens 18:00-20:00 Föräldramöte åk 6-9
  • Heldag Föräldraråd åk 6-9
  • 15:30-17:45 Fritidshemmen stänger 15.30 för gemensam personalkonferens

Ny reviderad plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan 2015

Skolans bloggar