Start

Nyheter

Skolans bloggar

 • Rektorsblogg

  Här skriver rektor Elisabeth Ollas-Paulsson om vad som är aktuellt på skolan.

 • Bitr rektorsblogg

  Här håller vår bitr rektor Lotta Rosenberg er uppdaterade om vad som händer på vår F-5-enhet.

 • Följ KG 6-9 på Instagram!

  Följer verksamheten genom bitr rektor Marion Sarmiento på vår 6-9-enhet.

Tecken i tiden

Intresset för att studera kinesiska växer men i Sverige finns få behöriga lärare. En av dem är Meisang Fredmark, som undervisar i kinesiska på fyra skolor i Stockholm, en av dem Kungsholmens grundskola. Målet är att skicka så många ungdomar som möjligt till universitet i Kina, berättar hon i LÄRA Stockholm #2.

Se eleven här och nu!

Kungsholmens grundskola har stor erfarenhet av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd – och pedagogerna upplever att de har blivit bättre på att se varje elev i klassen utifrån vars och ens individuella behov skriver tidningen LÄRA Stockholm #1 2015.

Information gällande om- och nybyggnation av Kungsholmens grundskola F-6

Evakuering och ombyggnad

Tider för skolavslutningen

9.15-10.00     åk 1-5 Konradsberg
10.15-11.00   åk 6-8 Stadshagen (ca 40 min)
11.15-12.00   åk 6-8 Stadshagen (ca 40 min)
13.00-14.00 Avslutning åk 9 i St. Görans kyrka

Kalender

 • Heldag Skolavslutning
 • Heldag Fritids och förskoleklasser stängda pga planeringsdagar
 • Heldag Skolstart årskurs 7-9
 • Heldag Skolstart årskurs F-6

Läxläsning åk 6-9

Läxläsning varje dag i studion/biblioteket kl 15:15-16:30

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan 2016